Finlands ursprungliga samers samarbetsorganisation
Samebyarnas parlament i Finland


Organisationen stiftades i Sodankylä 23 oktober 2021 av representanter från aterupprattade Lappbyar, som ar Enare, Peltojarvi, Sodankylä, Sompio, Kuolajärvi, Maanselkä, Kitka, Kittilä, Keminkylä Lappbyar (Samebyar).
Organisationen skall vara en "paraply-organisation" för föreningar och organisationer (Lappbyar/Samebyar}.

Syftet är:

att strava efter och framja samarbete mellan nordiska samiska representanter. 
att även samarbeta med alla renskotare och deras "paliskunta" föreningar. 
att samarbeta med kommuner, regioner och staten. 
att samarbeta med Sametinget i Finland. 
att strava efter och framja samarbete mellan internationella organisationer


Kontakter:

 

Ordförande Merja Mattila

Förste vice ordförande Pasi Purhonen

Andre vice ordförande Rami Niemelä

Sekreterare Timo Helaniva

Info-ansvarig Merja Mattila

e-post: posti(a)metsasaamelaiset.fi


Med denna deklaration söker vi erkännande från Finland, erkännande för ännu mera ursprungligare än ursprungs samer - skogssamerna.

Låt vår gemensamma DEKLARATION uttrycka våra känslor om vad det ursprungliga samiska folket i Finland vill uttrycka för hela det finska folket, för Europa och för hela världen.

Deklaration av det ursprungliga samiska folket i Finland

Vår identitet är samisk. Vi är en levande del av det samiska folket.

Vi är samer i den mening som avses i 17 § 3 mom. i grundlagen.

Internationella fördrag om mänskliga rättigheter gäller också oss.

Vi har också rätt till vårt eget språk och vår kultur.

Vi har också samma mänskliga rättigheter som andra urbefolkningar.

Vi har också rätt till likabehandling. Vi bestämmer vår egen identitet.

Ingen annan har rätt att definiera vår samiskhet och rätten till vårt ursprung.

- Skogssamer i det tidigare Kemi Lappland Området -