Prosessi totuuden ja yhteisymmärryksen löytämiseksi

Lapinkylien parlamentti on käynnistänyt prosessin totuuden ja yhteisymmärryksen löytämiseksi. Prosessissa keskitytään metsä- ja inarinsaamelaisten ihmisoikeuksiin, maaoikeuksiin, tasa-arvoon, kieli- ja kulttuurityöhön sekä yhteistyön ja sovinnon mahdollisuuteen. Prosessi käynnistyi heinäkuussa 2022.

Metsäsaamelaiset ovat perustaneet Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry:n, Lapinkylien parlamentin. Haemme ryhmänä vahvistusta metsäsaamelaisten alkuperäiskansan asemalle. Tulemme toimimaan kaikkinaisen kansaan kohdistuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Ajamme metsäsaamelaisten aseman tunnustamista ja yhdenvertaisuutta eri saamelaisryhmien keskuudessa.

Totuusprosessin tarkoituksena on hakea totuutta, joka perustuu historiaan, oikeuteen, kirjoitettuihin dokumentteihin, omistusoikeuden pysyvyyteen, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon.

Prosessista ja sen etenemisestä informoidaan Lapinkylien parlamentin nettisivuilla www.metsasaamelaiset.fi/totuusprosessi sekä sosiaalisen median kanavilla.

  ______________________________

17.7.2022 

Totuus -prosessin aloitusseminaari 

Paikka: Kulttuurikeskus Sajos

Aika: klo 16:00

***

30.7.2022

Totuus -prosessin yleisötilaisuus Metsäsaamelaispäivien yhteydessä

Paikka: Sodankylän urheiluhalli


Totuus -prosessin materiaali