Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry on entisen Kemin Lapin alueen Lapinkylien yhteistyöjärjestö, joka hakee metsäsaamelaisen alkuperäiskansan tunnustamista. 

Pyrimme suojaamaan Suomen Lapinkylien alkuperäisten saamelaisten metsäsaamelaista ja metsälappalaista identiteettiä sekä vaalimaan Lapinkylien saamelaisten kulttuuria, identiteettiä ja niiden siirtymistä tuleville sukupolville. Lisäksi edistämme omien saamen kieltemme elvyttämistä, ennallistamista ja palauttamista. 

Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry:n jäseniä ovat Kuivasalmen Lapinkyläyhdistys ry, Sodankylän Lapinkylä yhdistys ry, Kuolajärven Lapinkylä ry ja Peltojärven Lapinkylä yhdistys ry.


Lapinkylien parlamentin puheenjohtaja Merja Mattila oli tänään 10.04.2024 Järviradion haastateltavana. Haastattelussa käsiteltiin mm. saamelaiskäräjälakimuutosta ja sen kipukohtia.

Joukko metsä- ja inarinsaamelaisia järjesti 02.04.2024 rauhallisen mielenilmauksen saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen edessä liittyen Perustuslakivaliokunnan vierailuun Saamelaiskäräjien vieraana Inarissa.

Perustuslakivaliokunnan jäsenet tapasivat 03.04.2024 Ivalossa mm. metsä- ja inarinsaamelaisten edustajia, joihin lukeutui Lapinkylien parlamentin...

Poliisi on tiedottanut 13.03.2024, että se epäilee Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan jäseniä syrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asiassa on syytä epäillä kyseisiä rikoksia sillä perusteella, että hallintotuomioistuin eli Korkein hallinto-oikeus on määrännyt henkilöitä hyväksyttäväksi vaaliluetteloon ja vaalilautakunta on päättänyt...